Paro

  • A suba do paro en Galiza en xaneiro duplica a media estatal

    O incremento do paro rexistrado en Galiza durante o mes de xaneiro duplicou a media estatal, ao contabilizar unha subida do 2,99% (6164 persoas) fronte ao 1,55% no conxunto do Estado. Ademais, o noso país perdeu neste período un total de 12.998 afiliados/as á Seguridade Social, o que supón...