Antimilitarismo

  • Completo estudo sobre o “despilfarro” militar

    Utopía Contagiosa é un colectivo antimilitarista que promove a divulgación, a investigación e o estudo sobre as alternativas ao modelo de defensa militar e ao militarismo, desde a nonviolencia. Os obxectivos deste traballo son varios: Aflorar o problema do malgasto militar  Levar á opinión pública o debate de se...