Euskadi concede unha renda básica de entre 650 a 959 euros a case 65.000 persoas

É unha vella aspiración dos movementos sociais. Hoxe deuse un paso para alcanzalo, aínda que sen visos de que a súa materialización se produza a curto prazo.
Bilbo

Sen o respaldo do partido do Goberno, o PP, nin de Ciudadanos, a aprobación esta mañá dunha Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) que reclama a aprobación dunha renda mínima para as familias españolas con menos ingresos pode quedar no camiño. Polo momento, todo apunta que a axuda de 426 euros para facer fronte ás necesidades mínimas terá que esperar.

Desta forma o País Vasco será a única comunidade autónoma que concede unha prestación similar. Faio desde fai sete anos. Trátase da Renda de Garantía de Ingresos (RGI), destinada a apoiar ás unidades familiares que residen en Euskadi non dispoñen de ingresos suficientes para facer fronte ás necesidades básicas. Actualmente ao redor de 64.500 persoas perciben esta axuda cada mes. Os importes das axudas oscilan, segundo os casos e as circunstancias do demandante, entre os 625 e os 959 euros mensuais.

A RGI vasca está concibida como “un dereito subxectivo”, o que obriga á Administración pública vasca a abonar a prestación sempre que se cumpran os requisitos fixados. Iso levou ao Executivo vasco a ter que facer fronte a un desembolso moi importante durante estes anos de crises, nos que o número de demandas da axuda básica case se duplicou. No último lustro as ampliacións orzamentarias para facer fronte ao pago da RGI foi unha constante.

A maior parte dos perceptores son mulleres con fillos ao seu cargo e pensionistas

Xunto á RGI, en Euskadi concédese Prestación Complementaria de Vivenda (PCV), unha axuda para o pago dunha vivenda en aluguer, que supón unha percepción doutros 250 euros mensuais. O custo global de financiar ambas as prestacións, a RGI e a PCV, superou o ano pasado os 460 millóns de euros anuais. Unha contía moi importante para as arcas públicas e que suscitou polémica polo procedemento que anualmente se debería empregar para actualizar as contías da RGI. O Goberno vasco ha apostado este ano por tomar como referencia de actualización o IPC mentres que a oposición ínstalle a vinculalo ao comportamento do salario mínimo.

Entre 625 e 959 euros mensuais

En Euskadi esta renda básica está exposta ben para as unidades familiares que non teñan ningún tipo de ingresos ou ben para as que a pesar de telo non alcanzan os mínimos establecidos como suficiente para facer fronte ás necesidades básicas. Unha barreira que a marca a táboa de contías da RGI que, por exemplo, para unidades familiares cun só integrante é de 625 euros, de 803 euros en caso de ser dúas persoas e de 888 euros para as familias con tres ou máis membros. No caso de unidades familiares cuxos principais soportes son pensionistas os importes increméntanse e oscilan entre unha prestación básica de 710 euros e un máximo de 959 euros. No caso de familia monoparentais cada mes incrementarase a prestación noutros 45 euros.

O perfil máis habitual dos perceptores é o dunha muller con fillos ao seu cargo. Outro dos colectivos máis habituais é o dos pensionistas. O fin último que se pretende con este tipo de axudas é facilitar a integración social nun primeiro lugar e a laboral como obxectivo a medio prazo, de modo que os casos non se cronifiquen e os demandantes poidan xerar ingresos suficientes para abandonar as axudas sociais. Corresponde ao Servizo Vasco de Emprego a xestión destas axudas.

Euskadi inviste 460 millóns ao ano no pago da renda básica e a axuda a vivenda

A ela ten dereito calquera persoa maior de 23 anos, inmigrantes sen permiso de residencia incluídos. Esíxese acreditar tres anos de residencia e de empadroamento nalgún municipio vasco ou un ano se demostran cinco anos de vida laboral remunerada ininterrompida. Tamén se fixa unha excepción nos casos de malos tratos, nos que basta cun ano de residencia no País vasco. Débese demostrar que non se dispón nin de patrimonio nin de ingresos ou que os que se xeran nunha unidade familiar son inferiores ao nivel mínimo básico que se marca no cadro de prestacións da RGI en función de cada unidade familiar.

Axuda aberta aos inmigrantes en situación irregular

A pesar da percepción xeneralizada, a maioría de quen reciben este tipo de axudas sociais cada mes son vascos. Os estranxeiros representan ao redor dun terzo. De entre todos eles, as persoas en situación irregular, sen permiso de residencia supoñen apenas un 5% e perciben de media 926 euros ao mes. Case todos eles perciben ademais a axuda de vivenda á que na maioría dos casos tamén ten dereito. Precisamente sobre este colectivo suscitouse moitas das polémicas xeradas no País Vasco ao redor deste tipo de axudas e a súa concesión a persoas en situación irregular. Desde o PP manifestáronse as posicións máis críticas apelando á necesidade de intensificar os controis e os niveis de esixencias para percibir estas axudas e evitar o abuso das mesmas.

Médios

Categorías
Dereitos Sociais

RELACIONADAS